<progress id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">
<th id="nj5dh"></th>
<strike id="nj5dh"><video id="nj5dh"></video></strike><th id="nj5dh"></th>
<th id="nj5dh"><noframes id="nj5dh"><th id="nj5dh"></th>
<span id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">
<th id="nj5dh"></th>
<span id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">
<ruby id="nj5dh"><noframes id="nj5dh"><ruby id="nj5dh"></ruby><th id="nj5dh"></th>
<span id="nj5dh"></span>
<th id="nj5dh"><video id="nj5dh"><span id="nj5dh"></span></video></th><span id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">
公募基金 - 基金公司 - 長城基金管理有限公司
長城基金
  • 2001年成立
  • 2020年年度明星基金公司成長獎
更多
規模(億元) 基金(只) 經理(位)
排名 33/238 29/238 26/238
總量 2003.37 174 32
基金戰斗力 2021-12-09 至 2022-12-08
  • 手機查看【長城基金】
旗下經理概況
本公司 各公司平均 公司排名
當前經理數 32 13.76 26/238
平均任職年限 4年又118天 3年又190天 31/238
最高任職年限 7年又165天(馬強) 18年又169天 1/238
團隊穩定性(一年內) 0.5 0.56 114/238
區間新聘(一年內) 21位 9.41位 30/238
區間離職(一年內) 7位 4.42位 55/238
經理變動率(一年內) 70 78.01 108/238
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 基金經理 任公司經理起始日 本公司任職年限 任基金經理年限 旗下基金(只) 更多信息
1 馬強 2015-06-24 7年又165天 7年又165天 31 業績言論
2 蔡旻 2015-01-22 7年又277天 7年又277天 26 業績言論
3 楊建華 2004-05-21 18年又169天 18年又169天 21 業績言論
4 張棪 2017-09-06 5年又93天 5年又93天 21 業績言論
5 魏建 2020-07-10 2年又147天 2年又147天 19 業績言論
6 史彥剛 2011-11-14 5年又21天 5年又21天 18 業績言論
7 鐘光正 2010-02-25 7年又154天 7年又154天 16 業績言論
8 鄒德立 2011-10-19 11年又50天 11年又50天 15 業績言論
9 何以廣 2015-05-26 7年又194天 7年又194天 15 業績言論
10 陳良棟 2015-11-27 7年又10天 7年又10天 15 業績言論
11 雷俊 2018-11-30 4年又7天 6年又324天 14 業績言論
12 廖瀚博 2018-03-08 4年又270天 4年又270天 11 業績言論
13 譚小兵 2016-02-03 6年又306天 6年又151天 11 業績言論
14 程書峰 2019-08-28 3年又100天 3年又100天 10 業績言論
15 蔣勁剛 2010-01-23 9年又154天 9年又154天 9 業績言論
16 徐濤國 2017-06-22 5年又165天 5年又165天 9 業績言論
17 儲雯玉 2015-05-11 7年又208天 7年又208天 8 業績言論
18 吳文慶 2013-12-26 3年又86天 3年又86天 8 業績言論
19 趙波 2014-04-24 7年又43天 7年又43天 6 業績言論
20 張勇 2020-09-01 2年又97天 11年又75天 6 業績言論
21 吳冰燕 2022-07-18 140天 140天 6 業績言論
22 徐九龍 2008-02-05 8年又118天 7年又72天 6 業績言論
23 陳蔚豐 2021-11-08 349天 7年又50天 5 業績言論
24 楊宇 2021-07-30 1年又129天 1年又129天 4 業績言論
25 龍宇飛 2017-10-18 5年又50天 5年又50天 4 業績言論
26 喬春 2014-09-16 2年又331天 2年又331天 4 業績言論
27 劉疆 2019-04-10 2年又144天 2年又144天 4 業績言論
28 鄭幫強 2015-07-08 3年又25天 3年又25天 4 業績言論
29 趙鳳飛 2018-03-08 4年又270天 4年又270天 4 業績言論
30 于雷 2013-03-08 2年又108天 2年又108天 4 業績言論
31 張捷 2018-03-08 4年又270天 4年又270天 3 業績言論
32 王衛林 2019-12-20 2年又349天 2年又349天 3 業績言論
33 余歡 2020-12-09 2年 2年 3 業績言論
34 李振興 2014-04-18 1年又176天 1年又176天 3 業績言論
35 余禮冰 2012-04-17 5年又61天 5年又61天 3 業績言論
36 尤國梁 2019-10-24 3年又43天 3年又43天 3 業績言論
37 周詩博 2021-01-04 1年又331天 1年又331天 2 業績言論
38 劉穎芳 2010-01-23 5年又54天 5年又54天 2 業績言論
39 唐然 2022-09-16 82天 82天 2 業績言論
40 翁煜平 2021-07-30 1年又129天 1年又129天 2 業績言論
41 蘇俊彥 2021-05-06 1年又212天 1年又212天 2 業績言論
42 韓林 2021-11-04 1年又32天 6年又111天 2 業績言論
43 向晨 2022-10-28 39天 39天 1 業績言論
44 魯衡軍 2020-07-09 2年又39天 2年又39天 1 業績言論
45 林皓 2022-06-06 180天 2年又295天 1 業績言論
46 曲少杰 2019-06-26 3年又162天 3年又162天 1 業績言論
本公司明星經理
熱門公司
自選基金()
被学生下药侵犯老师在线看
<progress id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">
<th id="nj5dh"></th>
<strike id="nj5dh"><video id="nj5dh"></video></strike><th id="nj5dh"></th>
<th id="nj5dh"><noframes id="nj5dh"><th id="nj5dh"></th>
<span id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">
<th id="nj5dh"></th>
<span id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">
<ruby id="nj5dh"><noframes id="nj5dh"><ruby id="nj5dh"></ruby><th id="nj5dh"></th>
<span id="nj5dh"></span>
<th id="nj5dh"><video id="nj5dh"><span id="nj5dh"></span></video></th><span id="nj5dh"><noframes id="nj5dh">